תקנון מבצע חנוכה 2020 כתר הרימון

חבילה מספר 1

תרכיז אוכמניות, תרכיז שקדים, מי ורדים, תמצית וניל, תמצית רום

חבילה מספר 2

תרכיז תמרים, תרכיז לימונענע, תמצית שקדים, תמצית וניל, תמצית רום

חבילה מספר 3

מלבי, תרכיז רימונים, תצמית ורדים, תמצית וניל, תמצית רום, תמצית שקדים

תקנון מבצע “סוף שנה 2020” כתר הרימון

כתר הרימון ( להלן ” הספק”) יוצא במבצע פרסום באמצעות המדיה הדיגיטלית.

במסגרת המבצע ,הספק ישלח  לזכאים כפי שיפורט בהמשך ,מספר פריטים נבחרים ממלאי המוצרים הזמין שהוא מייצר (להלן “המארז”)  בכפוף לתנאים וההחרגות הבאים :

 1. המבצע הוא עד לסיום הכמות שהוקצתה למבצע או עד לתאריך 31.12.20 המוקדם מבניהם והכל בהתאם לשיקול דעתו של הספק .
 2. הכמות שהוקצתה הינה עד 50 מארזים.
 3. תנאי הזכאות לקבלת המארז :הזכאי לקבלת מארז הוא מי שלחץ “לייק” בדף העסקי של הספק – כתר הרימון בפייסבוק וגם ביצע שיתוף של הפוסט שהועלה עי הספק “מבצע סוף שנה” על ה”קיר” של הזכאי עם כל החברים של הזכאי ובלבד שלזכאי יש כמות חברים שאינה פחותה מ-350 חברים ובלבד שהשיתוף הושאר לפחות לפרק זמן של שבוע ימים. התנאים הם תנאים מצטברים .
 4. הספק אינו מתחייב כי המוצרים שפורסמו בפוסט הן אלו שיכללו במארז שיסופק והספק שומר לעצמו את הזכות להתאים את תכולת המארז ,בהתאם למלאי הקיים ברשותו באותה עת.
 5. הזכאי ימסור את פרטיו לרבות שם מלא , כתובת דואר למשלוח המארז כולל מיקוד ,למייל של כתר הרימון .האחריות לנכונות המידע שיסופק תחול על הזכאי.
 6. הספק יהיה רשאי לשלוח דיוור פרסומי מוגבל למוצרי הספק ,לכלל המשתתפים גם אם לא היו זכאים לקבלת המארז. המשתתפים רשאים לפנות במייל לספק על מנת להסירם מרשימת התפוצה בכל עת שיחפצו .
 7. המשלוח מוגבל לגבולות מדינת ישראל ובהתאם לגבולות הגאוגרפים לשילוח של רשות הדואר.
 8. הזכאי לקבלת המארז הינו בשיטת כל הקודם זוכה בכפוף לסעיף 1 ו2 .
 9. הספק יעבד את המידע שהתקבל , יבחן את הזכאות ובהתאם לשיקול דעתו יאשר או ידחה את הזכאות .
 10. אושר הזכאי לקבלת המארז , הספק יפעל בהתאם ללוחות הזמנים והמשאבים העומדים לרשותו, בכדי להוציא לפועל את משלוח המארז לזכאי.
 11. הספק ישלח את המארז באמצעות דואר ישראל או באמצעים שהספק ימצא לנכון באותה עת.
 12. אין התחייבות ללוחות זמנים במועדי האספקה.
 13. הפריטים שנשלחים במארז הינם שבירים ואין ערובה או אחריות כלשהיא על הגעתם בשלמות, ובמקרה של שבר לא יסופק מארז חליפי.
 14. במקרי של כח עליון , מלחמה , טרור ,אסונות טבע וכל מקרי בלתי צפוי שבגינו הספק לא יוכל לצפות ולספק את המארז, הספק יהיה פטור מכל חובה או התחייבות למשלוח המארז ולזכאי לא תהיה זכות לתבוע או עילה לקבלת פיצוי מכל סוג שהוא בין שהוא כספי או אחר.

ט.ל.ח

למבצע בפייסבוק